onlbuy8_final.png

-- Checking Bill --

Tra cứu hành trình đơn hàng

Danh sách các mặt hàng cấm mua/ nhập khẩu

hang-cam.jpg

 1. Những mặt hàng nằm trong danh mục cấm nhập khẩu theo quy định Nhà nước.
   
 2. Vật hoặc chất dễ cháy dễ nổ, các chất gây nguy hiểm, hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
   
 3. Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, trang thiết bị kỹ thuật quân sự.
   
 4. Các loại văn hoá phẩm cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam.
   
 5. Các loại vật phẩm hàng hóa nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu.
   
 6. Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.
   
 7. Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vac-xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được sử dụng tại Việt Nam.
   
 8. Những vật phẩm có nguồn gốc phi pháp, hoặc có nguồn gốc không rõ ràng mà không chứng minh được nguồn gốc thì sẽ bị cơ quan chức năng tịch thu và không được bồi thường.
   
 9. Các loại mỹ phẩm y tế chưa được công bố với cơ quan có thẩm quyền.
   
 10. Các loại hàng hóa mang tính sát thương như dao, kéo…
   
 11. Các mặt hàng khác xác nhận tại thời điểm mua hàng hoặc vận chuyển.

DDshop© 2023 Demo. All Rights Reserved. Designed by Ecomos